SensoplastyKa

nauka, Rozwój i zabawa w jednym 

Czym jest Sensoplastyka®

Sensoplastyka® czyli edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Sensoplastyka® stymuluje wszystkie zmysły: Węch, Wzrok, Dotyk, Smak, Słuch.

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci od 0 do 100 lat. Materiały sensoryczne na zajęciach opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych.

Poprzez kolorową stymulację wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe,
 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa,
 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt).

Korzyści dla dzieci wynikające z udziału w zajęciach kolorowa i bombowa Sensoplastyka®:

 • wspieranie samodzielności
 • wychodzenie ze schematów
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
 • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu.

Stosowane w warsztacie metody i techniki

W trakcie zajęć wykorzystujemy metody i sposoby twórczego wspierania rozwoju małego dziecka oparte na założeniach podejścia coachingowego. Oznacza to, że traktujemy dziecko jako podmiot, który poznaje siebie i otaczający go świat w sposób aktywny, a wiedza, którą zdobywa wpływa na jego sposób postrzegania świata i zachowania.

Celem zajęć Sensoplastyka® jest budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim będą gotowe do osiągnięcia sukcesów.

Czas warsztatów Sensoplastyka® to niejako czas eksperymentu, tak dla nas jak i dla dzieci i Starszych Uczestników zajęć. Pozwalamy sobie na bycie obserwatorem i facylitatorem procesu (a nie kierownikiem) a Uczestnikom przygotowujemy przestrzeń do poznawania świata i budowania siebie w sposób zdrowy i zrównoważony.

Cechą zajęć Sensoplastyka® jest „przemiana”. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo-skutkowych. poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowywania się do zmian.

Sensoplastyka® to mnogość faktur, tekstur, oraz cała paleta ekologicznych barw.

Sensoplastyka® to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa, przestrzeń możliwości.

Autorką zajęć Sensoplastyka® jest Izabela Anna Stefańska.

Opracowano na podstawie: Stefańska I.A., Sensoplastyka® Trener 1 stopnia, Inkubator Inspiracji, Lublin 2017.